Op deze pagina treft u de te downloaden bestanden aan zoals:

De algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden Arendsen Inframanagement 2014

Onderliggende regelingen met betrekking tot de rechtsverhouding bij inhuur van Arendsen Inframanagement:

“De Nieuwe Regeling” DNR 2011

Toelichting op de DNR 2011

“De Nieuwe Regeling” DNR 2011 (Eerste Herziening, juli 2013)

Toelichting op DNR 2011 (Eerste Herziening, juli 2013)

Wijzigingsdocument Herziening DNR 2011

Standaard taakomschrijving:

Standaardtaakbeschrijving 2009